Novinky

25.Jan.2008 aktualizovaná stránka zmena grafického dizajnu

12.Mar.2008 aktualizovaná fotogaléria

21.Jún.2009 aktualizácia

 

Linky:

Počasie:

 

Fotogaléria

 

Výlet na Spiši a v Levoči

Fašiangy

Deň detí

 

 

Fotografie obce:

Obecný úrad Čaradice
Kostol v obci
Park v obci
Základná škola v obci
Ihrisko v obci
Čaradický potok
Príjazdová cesta od Tekovských Nemiec
Škôlka a Jednota
Čertova studnička (Pohronský Inovec)
Starý cintorín